Praktische informatie

Hieronder vindt u alle praktische info in verband met de huur van onze artikelen

1. Levering huurgoederen

De gratis levering geldt enkel op de mobiele koelcel en op het springkasteel voor een afstand van 15km rond Putte (Mechelen)
Voor overige huurartikelen wordt afhaling van de huurder verwacht tenzij deze samen het bedrag van 100 EUR overschrijden.
Hiervoor gelden dan de hierboven beschreven levervoorwaarden. Levering meer dan 15km rond Putte is mogelijk mits de betaling van een kilometervergoeding.

2. Afhaling huurgoederen

Alle huurgoederen kunnen worden opgehaald na bevestiging van Cool-at op een afgesproken tijdstip.

3. Aansprakelijkheid

De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen
De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik.

4. Annuleren reservatie

Bij het annuleren van een bestelling of verbreking van het contract < 1 week voor de huurperiode aanvat, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de bestelling of reservatie.
Deze voorwaarde geldt niet voor springkastelen, deze kunnen gratis geannuleerd worden tot 22u de dag voor de huurperiode aanvat bij slecht weer.

5. Betaling

Al onze facturen met betrekking tot de huur van goederen dienen te worden voldaan op het ogenblik dat de klant deze goederen in ontvangst neemt tenzij anders vermeld op de factuur. Dit kan door middel van overschrijving op onze rekening of door middel van mobile pay of contant bij de levering/ ophaling.

6. Aanvang van de huur

De huur gaat in op het ogenblik dat de Klant de goederen in ontvangst neemt of, indien het vervoer door Cool-at geschiedt, op het ogenblik dat de gehuurde goederen de magazijnen van Cool-at verlaten.

7. Einde van de huur

De huur neemt een einde op het ogenblik dat Cool-at de goederen terug in ontvangst neemt of, indien het vervoer door Cool-at geschiedt, op het ogenblik dat de gehuurde goederen de magazijnen van Cool-at terug bereiken.

8. Waarborg

Bij het verhuren van onze materialen vragen wij een op voorhand meegedeelde waarborg met een minimum van 100 EUR. Deze
Waarborg wordt overhandigd bij de levering, samen met het totale bedrag van de gehuurde artikelen.
Bij het niet naleven van de voorwaarden gebonden aan het gehuurde goed kan de waarborg volledig worden ingehouden.

Contact

Heeft u een vraag of wenst u een afspraak te maken?

Contacteer ons